Patron szkoły

Spis treści
Patron szkoły
Strona 2
Strona 3
traugutt Romuald Traugutt urodził się 16 stycznia 1826 r. w Szostakowie w powiecie brzeskim. Jego rodzicami byli: Ludwika Błocka i Alojzy Traugutt. Jednak od najmłodszych lat wychowywała go babka - Justyna Błocka, która bardzo dbała o wychowanie wnuka w atmosferze patriotyzmu. W wieku 10 lat Traugutt rozpoczął naukę w gimnazjum w Świsłoczy w ziemi grodzieńskiej. Zakończył ją w 1842 roku ze srebrnym medalem za naukę i świadectwem dojrzałości dającym prawo do 14 stopnia służbowego. Tak dobre wyniki wskazywały młodemu Trauguttowi, że jest na najlepszej drodze do zapisania się i ukończenia jednej z wyższych uczelni. Wybór padł na Instytut Inżynierów Dróg Komunikacyjnych w Petersburgu. Niestety z powodu reorganizacji tego instytutu i z powodu wieku, nie przyjęto go.
                    Dlatego w grudniu 1844 r. złożył egzamin na junkra do saperów. Skierowany został właśnie do Żelechowa, gdzie uczył się w szkole oficerskiej pod bacznym okiem pułkownika Justa. Po 3 latach nauki (w 1847r.) posłano Traugutta wraz z sześcioma kolegami ponownie do Petersburga dla złożenia oficerskiego egzaminu. Zdał na stopień celujący. W lutym 1848 r. mianowany został chorążym i wrócił do Żelechowa. Po powrocie do Żelechowa okazało się, że jego batalion gotowy szukuje się do udziału w prewencyjnej wojnie wymierzonej przeciwko rewolucji na Węgrzech. W czerwcu tegoż samego roku zmarł mu ojciec.
                   Batalion saperów wymaszerował z Żelechowa na wyprawę węgierską na początku maja 1849 r. wchodząc w skład armii dowodzonej przez gen. Iwana Paszkiewicza. Szlakiem przez Kraków, Nowy Targ i Karpaty dotarł na Węgry.
                   Po dotarciu na Węgry Trauguttowi przyszło walczyć przeciwko Węgrom wspieranym przez Legiony Polskie, w których służyli m.in. Józef Bem i Piotr Wysocki. Jego szlak bojowy znaczyły miejscowości: Presov (8-12 VI), Kosice (15 VI), Gyöngyös (29 VI), Vac (3-5 VII), Vilagos (11 VII), Temesrav (13 VIII). Ta ostatnia bitwa zdecydowała o klęsce i kapitulacji oddziałów węgierskich. Dwa miesiące później (6 października) Traugutt przekroczył ze swym batalionem granicę Królestwa Polskiego przy komorze celnej pod wsią Krasków.
                   Po powrocie z wyprawy węgierskiej Traugutt postanowił ustabilizować swoje życie i założyć rodzinę. W wieku 23 lat poślubił Annę Pikiel, córkę warszawskiego jubilera. Ślub odbył się 25 lipca 1852 r. w jednym z warszawskich kościołów. Jego młoda małżonka postanowiła zmienić wyznanie z luterańskiego na rzymskokatolickie, aby nic nie dzieliło ją z mężem. Nastąpiło to w 1851r. Na przeszło dwa lata młodożeńcy zawitali do Żelechowa. Był to dla nich szczęśliwy okres: zamieszkali w nowym mieszkaniu a młody małżonek otrzymał za zasługi gratyfikację pieniężną (245 rb sr. ) i order św. Anny III klasy(1852r.). Rok później - 28 lipca 1853 r. - narodziła im się córka w obozie pod Dęblinem. Nowe zagrożenie dla imperium carskiego spowodowało ponowne wysłanie Traugutta na wojnę, po której do Żelechowa nie powrócił. Nastąpiło to 1 grudnia 1853 r.