O nas

 

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło i przyjemnie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców. Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

 
 

-        Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 17:00.

 

-        Dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach organizowanych w świetlicy.

 

-        Dzieci do świetlicy przyjmowane są na wniosek rodziców oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia.

 

-        Zachowanie dzieci w świetlicy ma wpływ na ogólną ocenę z zachowania.

 

-        Koszty powstałe w skutek umyślnego zniszczenie mienia (meble, sprzęt, zabawki) dokonanego przez dzieci ponoszą ich rodzice.

 

-        Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez uczniów: gry elektroniczne, telefony komórkowe, odtwarzacze, itp.

 

 

Wychowawcy:


mgr Małgorzata Karamon-Ślęczka
mgr Anna Krzywanek 
mgr Regina Seweryńska 
mgr Aneta Sławska- Charczuk 
mgr Ewa Barnaś 
mgr Aleksandra Tyczyńska-Kołsut
mgr Renata Batko