Programy i projekty

"Modelowa szkoła w chmurze Microsoft"

 

Jesteśmy się w gronie 6 krakowskich szkół, które uzyskały tytuł Krakowskiej Szkoły
w Chmurze.

 

Nauczyciele SP 4 brali udział w wielu szkoleniach z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Od września platforma edukacyjna Microsoft stała się podstawowym narzędziem pracy i nauki naszych uczniów. Zdobyte przez nas nowe umiejętności,  podniosły jakość pracy zdalnej a naukę uczyniły dla naszych uczniów ciekawszą.

Oprócz lekcji na Teamsach, organizujemy w sieci spotkania naszej szkolnej społeczności, apele, uroczystości szkolne, konkursy, prezentacje zrealizowanych
w zespołach projektów. Wykorzystując aplikację Microsoft Teams spotykamy się
z Rodzicami w czasie zebrań i indywidualnych rozmów, organizujemy prelekcje i spotkania ze specjalistami. Wszystkie konferencje i spotkania Rady Pedagogicznej odbywają się online.

Choć nigdy nie zastąpi to bezpośredniego kontaktu w szkole, wspólnie pracowaliśmy,  by szkoła w czasie pandemii mogła dalej uczyć i być miejscem wzajemnych relacji. Zdobyte umiejętności wykorzystamy, gdy wszyscy będziemy mogli wrócić  do naszej Czwórki.

 

Artykuł na Portalu Edukacyjnym:

 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/249006,1812,komunikat,krakowskie_szkoly_z_tytulami__modelowych_szkol_w_chmurze_microsoft_.html

Certyfikat (zdjęcie):

 

 

LoKOMoTYWA to Lider, KOMunikacja , inicjatywa

 

Nasi uczniowie uczestniczyli w innowacyjnym programie rozwoju kompetencji komunikacyjnych i społecznych pod nazwą " LoKOMoTYWA"  realizowanym przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt ten koncentrował się na kształtowaniu w uczniach umiejętności dobrej, wolnej od agresji komunikacji, uczył tak ważnych w środowisku szkolnym właściwych form porozumiewania się i współpracy w zespole. Wskazywał jak inspirować i motywować siebie i innych, rozwijać swoje talenty i podejmować inicjatywy. Zajęcia z trenerami miały formę warsztatów i spotkań  w terenie. Pracownicy Instytutu Socjologii wspólnie z nauczycielami naszej szkoły wypracowali scenariusze zajęć, które będą dostępne na stronie projektowej i z których będzie można korzystać w dalszej pracy.

 

Teraz przed naszymi uczniami trudne zadanie - stają się ambasadorami dobrej komunikacji w szkole, w swoim środowisku rodzinnym i rówieśniczym. Podsumowując projekt  w czasie ostatniego spotkania -na ostatniej stacji LoKOMoTYWY-, uczniowie klasy V mówili:

?Nauczyłem się, że każde dziecko jest inne, ale trzeba je traktować z szacunkiem. Żeby nie było konfliktów pomiędzy dziećmi, by czuły się dobrze w klasie. Żeby się dogadywali, nie musieli się kłócić między sobą, bo to psuje atmosferę i ma się cały dzień zepsuty?.

?Nauczyłam się, jak lepiej współpracować z innymi i na pewno nasza klasa się bardziej zintegrowała?

Liczymy na Waszą dobrą energię i cenne inicjatywy!

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu http://lokomotywa.uj.edu.pl/#aktualnosci.

 

 

Zapraszamy również do galerii zdjęć.